Forutsatt at Statnetts forventninger om en strømpris på 50 øre/kWh treffer, kan det med dagens ordninger bygges ut 0,4 TWh lønnsom solkraft på tak, ifølge en rapport Multiconsult har utarbeidet på oppdrag fra femkløveret Solenergiklyngen, NBBL, Nelfo, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Byggevareindustriens Forening.