NVE har formelt startet å behandle konsesjonssøknaden om å få bygge ut et bakkemontert solkraftverk på Engene i Lågendalen i Larvik kommune.

Det var Greenstat Energy, som i fjor lanserte solkraftplanene i Larvik sammen med Skagerak Kraft.

Solkraftverket er på 6,1 megawattpeak (MWp) og har har en forventet årsproduksjon på 6,53 GWh i året. Det vil dekke strømbehovet til om lag 325 norske husstander.

Anlegget skal inngå selskapet Engane Solar AS når dette er opprettet, skriver Greenstat i konsesjonssøknaden. Det er også Greenstat som opprinnelig kjøpte tomten, opprinnelig en industritomt, til å utvikle solkraft.