Engene Solar har fått klarsignal for bygging av et mindre bakkemontert solkraftverk ved Hvarnes i Lågendalen i Larvik.

Solparken er planlagt med en installert effekt på 6,1 MWp, og en beregnet årsproduksjon på 6,5 GWh.