Husholdninger, fritidsboliger og næringskunder på samme eiendom kan få fritak fra nettleie, moms og elavgift med regjeringens forslag til delingsordning for solenergi. Det etterlengtede forslaget ble sendt på høring i juni, og skapte stort engasjement hos ulike aktører.

Nå har RME gått gjennom og oppsummert de 48 høringsuttalelse og sendt sin endelige anbefaling til Olje- og energidepartementet.

– Vi fikk inn varierte og mange gode høringsinnspill.