Lederen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, sier i et intervju med Financial Times i dag, torsdag, at solenergiinvesteringer antakelig vil overgå utgifter til oljeproduksjon i år – for aller første gang.

I år anslås det å bli brukt 1700 milliarder dollar på rene teknologier. Samtidig anslås det å bli brukt 1000 milliarder dollar på fossilt brensel.

For fem år siden ble den årlige energiinvesteringen på 2 milliarder dollar delt jevnt mellom fossilt brensel og fornybar energi.

Økonomisk vekst, politisk støtte og energisikkerhet

En økonomisk vekst etter pandemien og bekymringer rundt energisikkerhet etter Russlands invasjon av Ukraina blir dratt fram som noen av grunnene til den økte investeringen i fornybar energi, ifølge IEAs årlige «World Energy Investment»-rapport.

En forbedring i den politiske støtten dras også fram som en pådriver til dette. Rapporten eksemplifiserer det ved å dra fram «US Inflation Reduction Act» (IRA), som har gitt 369 milliarder dollar i subsidier og skattefradrag for fornybar energi.

Solenergi er den store stjernen

Som et resultat av disse faktorene forventer IEA at de årlige investeringene i fornybar energi vil øke med 24 prosent, sammenlignet med 2021.

Det er solenergi som er den store stjernen for globale energiinvesteringer.

Solenergi har en forventet total-investering på 1 milliard dollar om dagen. Dette overstiger investeringene til oljeproduksjon, sier Birol til FT.