Det fastslår Det internasjonale energibyrået (IEA) i en ny rapport torsdag.

Ifølge IEA er det forventet en kraftig vekst i fornybar energi de fem neste årene. Nåværende politikk og markedsforhold er imidlertid ikke nok til å nå målet om en tredobling fram til 2030, som verdens land ble enige om på klimakonferansen Cop 28.

– Men vi nærmer oss, og myndighetene har verktøyene som trengs for å tette gapet, sier IEA-sjef Fatih Birol.

Kina i front

Fjorårets økning i fornybar energi tilsvarer nesten 510 gigawatt, noe som er nok til å gi 51 millioner boliger strøm i ett år.

Solenergi sto for tre firedeler av økningen, og Kina var det landet der økningen var størst, ifølge IEA.

Økningen i fornybar energi var også rekordhøy i Europa, USA og Brasil.

Ifølge IEA-sjefen er det nå billigere å bygge ut både solenergi og vindkraft på land enn nye anlegg for fossil energi, som olje og gass.

– Den viktigste utfordringen for verdenssamfunnene er å sikre en rask opptrapping i finansieringen og etableringen av fornybar energi i de fleste utviklingsland, sier han.

Norske klimainvesteringer

Å bygge ut fornybar energi i utviklingsland er en hovedsatsing for Norfund, statens investeringsfond for utviklingsland.

Men administrerende direktør Tellef Thorleifsson mener det er mulig å gjøre betydelig mer.

– I landene som klimainvesteringsfondet er engasjert i, er det behov for prosjekter som krever langt større investeringer enn vi per i dag kan bidra med. Samtidig krever større investeringer i liten grad mer oppfølging enn små. Det gjør at fondet raskt kan skaleres opp, sier Thorleifsson.

I 2022 gjorde Norfund klimainvesteringer for 2,1 milliarder kroner, noe som bidro til å unngå utslipp av til sammen 6,2 millioner tonn CO2. Det tilsvarer 13 prosent av Norges årlige utslipp, opplyser Norfund i en pressemelding.

(©NTB)