– Meldingene kommer oppover i organisasjonen som en sammenhengende bekymringsmelding. Nå er det en ny bølge med naturødeleggende planer om kraftproduksjon, som i stor grad sees i sammenheng med eller som en videreføring av vindkraftkampen vi har stått i en stund.