Kraftfylka er en interesseforening for fylker som engasjerer seg i kraftproduksjon. Dermed er det ikke så overraskende at de argumenterer for en sterkere posisjon i kraftpolitikken.

Synspunktene kommer frem i en høringsuttalelse til Energidepartementet.