Regjeringen foreslår å innføre krav om områderegulering for bakkemonterte solkraftverk, slik Stortinget allerede har vedtatt for vindkraftverk på land.

Det betyr at kommunen må ha behandlet arealet og foretatt en områderegulering etter plan- og bygningsloven før NVE kan gi solkraftverket konsesjon.