Ifølge Elhub ble det i fjor levert 176 GWh solkraft inn på nettet. Det er litt over 0,1 prosent av den totale norske kraftproduksjonen i 2023. Maksproduksjonen var i juni, da solkraft leverte 36 GWh – 0,3 prosent av total strømproduksjon den måneden.