Denne høsten har NVE fått en rekke nye søknader om å få sette opp bakkemonterte solkraftverk i Norge. Solkraftverk på bakken er fortsatt et nytt fenomen i norsk sammenheng, og både energimyndighetene og utviklere mangler en etablert praksis for hvordan man skal gå fram.