Denne høsten har NVE fått en rekke nye søknader om å få sette opp bakkemonterte solkraftverk i Norge. Solkraftverk på bakken er fortsatt et nytt fenomen i norsk sammenheng, og både energimyndighetene og utviklere mangler en etablert praksis for hvordan man skal gå fram.

Nå kommer den første utgaven av det som er ment å være starten på en felles standard for solkraftutviklere, en rapport som tar for seg «beste praksis» for utbygging av større solkraftverk. Rapporten er utarbeidet av Multiconsult på oppdrag fra Solenergiklyngen.