«Ladestasjon med solcelletak, el-taxi og Norges største bakkemonterte solcellepark. Med hjelp fra Nordea blir ikke Ove Helgesen stående på perrongen når det grønne toget raser av gårde.»

I en reklame for Nordea får solkraftutvikleren Ove Helgesen tidligere i år stor oppmerksomhet for planene om å forsyne ladestasjon og el-taxier med strøm fra egen solkraftpark. Gjennom gunstige «grønne» lån fra Nordea skal selskapet til den lokale gründeren Hydropower AS få hjelp til å realisere Vikersund solcellepark i Modum kommune i Buskerud.