Så langt i år er det installert 70 MW ny solkraft i Norge.

– Det er nærliggende å anta at økte strømpriser har bidratt til økning i installert solkraft i alle sektorer, sier seksjonssjef i NVE, Ann Myhrer Østenby i en pressemelding.

Nå har NVE utviklet et nytt interaktivt verktøy som viser utviklingen i norsk solkraft.

Tallgrunnlaget er delt opp på kommune- og fylkesnivå, og inkluderer historikk tilbake til 2015.

Tallene viser at det til sammen er 20.201 solcelleanlegg i Norge.