Etter mange års etterlysning fra den norske solbransjen, fikk Norge et eget mål for solenergi før sommeren. Forliket mellom regjeringspartiene og SV i forhandlingene om revidert statsbudsjett endte med et mål om på 8 TWh i 2030.