– Dette er et initiativ for mer fornybar energi, hvor vi samtidig baner vei for fellesskapsløsninger og lokal forankring, sier Ådne Naper (SV), i en melding på fylkets hjemmesider.

Han leder hovedutvalget for utvalg for klima, areal og plan - som skal bruke fem millioner kroner til solkraft.

Stort behov for fornybar energi

I et brev til fylkets 23 kommuner med tittelen "Invitasjon til samarbeid om solkraft" vises det til at det er et betydelig behov for fornybar energi framover.

I brevet etterspørres innspill for å sondere ulike solkraftkonsepter som fylkeskommunen og kommunene kan samarbeide om.

"Et lokalt ønske om å realisere solkraft må ligge til grunn, sammen med en vilje til å samarbeide utover eksisterende støtte- og tilskuddsordninger for solcelleanlegg. Vi håper kommunen vil videreformidle denne henvendelsen til relevante aktører i næringslivet i kommunen." heter det i brevet.

Det vises til at NVE i sine analyser har lagt inn en årlig produksjon på 7 TWh i solkraft innen 2040.

Samtidig har fylkeskommunen satt et mål om 60 prosent kutt i klimagassutslippene fra fylket innen 2030 - og mener solkraft kan bli en viktig bidragsyter til å nå målet.

Leter etter lokasjoner for solparker

– I Europa er det gode eksempler på hvordan arealer som ellers ikke ville vært interessante for annen bruk, kan brukes til solkraftproduksjon, eksempelvis nedlagte flyplasser og arealer rundt avfallsdeponier. Det er også eksempler på solkraftparker som er etablert på arealer hvor solkraftproduksjon lar seg kombinere med annen bruk, sier Naper.

Han peker på at kommunene er store eiendomsbesittere og ønsker ideer og forslag til lokasjoner for solkraftproduksjon.