I løpet av relativt kort tid har Norge fått en rekke nye solsatsninger. Flere kraftselskap har gått sammen om å etablere egne solkraftselskap. Også utviklerselskap, som utvikler og bygger kraftprosjekter og selger dem videre, har forlengst fått øynene opp for muligheten til å bygge bakkemonterte solkraftverk i Norge.