Energidepartementet har i stor grad foreslått tilsvarende regler for saksbehandling av solkraftverk som vindkraftverk.

Nå er høringsrunden over, og både Distriktsenergi og Fornybar Norge advarer mot deler av de nye reglene.