På Nettkonferansen i regi av Energi Norge nylig kom det frem at organisasjonen snart slipper en rapport om blant annet utfordringene med at mange små strømprodusenter kobler seg på nettet for å selge strømmen.

Ifølge tallene som ble brukt i debatten, kan det være snakk om et investeringsbehov på mange titalls milliarder fra nettselskapenes side for å håndtere dette skiftet i energiproduksjon. Det vil ikke andre nettkunder være interessert i å betale for, mener Agder Energi Nett.

Mer solstrøm gir høyere fyllingsgrad

Nå vet vi foreløpig ikke hva rapporten faktisk viser, eller hvordan beregningene er gjort.