I dag la NVE frem tall som viste at det ble installert omtrent 40 MW med ny solkraft i Norge. Det er en femtedel lavere enn i fjor.

–Sol kan spille en mye større rolle i den norske kraftmiksen enn den gjør i dag. Med sterkere virkemidler kan vi snu den negative trenden i 2020 slik at solenergi blir en driver for mer fornybar energi, og grønne arbeidsplasser, sier Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

I en pressemelding skriver Solenergiklyngen at potensialet for solkraft er enormt i Norge, og de viser til en tidligere utgitt rapport som de har utarbeidet sammen med FME SUSOLTECK. Der oppgis et teknisk potensiale for solkraftverk i bygg på mellom 30 og 50 TWh.

Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen mener at sol kan spille en mye større rolle i den norske kraftmiksen enn i dag. Foto: Solenergiklyngen

– Vi har et enormt potensial, og solkraft passer godt inn i den norske strømmiksen. Vi så for eksempel at det var over gjennomsnittlig høy solkraftproduksjon i kuldeperioden vi hadde vi vinter, sier Berentsen.

Berentsen argumenterer derfor for at økt utbygging av solkraft kan bidra til å redusere høye kraftpriser også på vinteren.

Bjørn Thorud er seniorrådgiver i Multiconsult og styremedlem i Solenergiklyngen. Han etterlyser et nasjonalt kunnskapsløft og en nasjonal plan for solenergi i den norske kraftmiksen.

– I det daglige møter vi på en rekke hindringer som enten skyldes mangel på kunnskap eller barrierer i lovverket. Lovverket er gammeldags og utformet for en situasjon med store vannkraftverk og det trenger en tilpasning til dagens teknologiske virkelighet. Produksjon av solkraft på et tak er noe ganske annet enn et vannkraftverk, og dette må regelverket ta høyde for, sier Thorud.

Thorud mener også at det er de samme barrierene som hindrer økt bruk av batterier og smart energistyring.

Kopstad Berentsen mener at solenergi kan spille en viktig rolle i elektrifiseringsarbeidet i det inneværende tiåret.

– Vår bekymring er at vi vil komme i en underskuddssituasjon i Norge allerede før 2030, dersom vi ikke raskt sørger for utbygging av mer fornybar kraft. Lønnsomheten for solkraft bedrer seg dessuten hele tiden og den kan spille en viktig rolle, fordi den kan rulles ut her og nå, sier Kopstad Berentsen.