OPPDATERT: Artikkelen er oppdatert med en endring av formulering om konsesjonsplikt for anlegg over 100 kW.

Når det snakkes om strømproduksjon i Norge, snakkes det mest om vannkraft og vindkraft. Det produseres også en god del fra varmekraft, men solenergien har fortsatt ikke kommet opp på de helt store nivåene. Der har fokuset så langt vært på private hustak.

Solenergiekspert Bjørn Thorud mener imidlertid at det meste nå ligger til rette for at solenergi raskt kan bli en viktig energikilde som virkelig monner også i Norge.