Fjorårets høye strømpriser førte til at Fortes kunne bokføre rekordinntekter på 450 millioner kroner i 2022. Til sammenlikning var omsetning i 2019 om lag 160 millioner kroner. Også resultatet bedret seg med tre-gangeren, fra 74 millioner kroner i 2021 til 211 millioner kroner i 2022.

– Finansielt sterke eiere gjør det mulig å selge kraften i spotmarkedet, uten prissikring. Vi deler også overskuddet med grunneiere, og derfor ble fjoråret veldig godt for både grunneiere og oss, sier Rein Husebø, administrerende direktør i Forte Vannkraft i en melding.