En undersøkelse foretatt av Fornybar Norge, tyder på at produksjonsselskapene er bedre på bærekraft enn nettselskapene. En rask gjennomgang av nettsidene til en del kraftprodusenter, bekrefter at arbeidet med bærekraft utgjør en viktig del av selskapenes profilering.