I februar overtok Småkraft AS de to kraftverkene Salvasskardelva og Veiski fra Norsk Grønnkraft. Men problemer med TBMen har gjort prosessen krevende og dyrere enn antatt.

For et år siden fryktet Norsk Grønnkraft at tunnelboremaskinen (TBMen), som var i gang med å bore ut tunnelen til Salvasskardelva kraftverk, skulle stoppe opp på grunn av koronautfordringer.