Den lange kuldeperioden i starten av året har gjort gitt gode priser til kraftprodusentene. Men for mye av småkraften innebærer kulden at produksjonen stopper opp, og i år har det vært unormalt kaldt.