Småkraft AS har spesialisert seg på å bygge og drifte små vannkraftverk i samarbeid med lokale grunneiere. I en pressemelding forteller de at de har kjøpt alle aksjene i Straume Kraftverk AS.