Småkraft AS har spesialisert seg på å bygge og drifte små vannkraftverk i samarbeid med lokale grunneiere. I en pressemelding forteller de at de har kjøpt alle aksjene i Straume Kraftverk AS. Det ligger i Valle kommune i Agder.

Straume ble satt i drift i 2017, og har en årlig produksjon på ca. 16 GWh. Med oppkjøpet passerer Småkraft en årlig produksjon på 1,5 TWh.

I kraftverket står en Pelton turbin som yter 4,99 MW fra vann med en total fallhøyde på 373 meter.