Bekk og Strøm AS eier og driver 22 småkraftverk i Norge med en samlet produksjon på 150 GWh. Nå vil de maksimere vannkraftressursene i kraftverkene ytterligere og selskapet har forventninger om en inntektsøkning på 8-13 prosent.

Effektiviseringen skal skje ved hjelp av automatisert optimeringsteknologi fra selskapet Hydrogrid GmbH, som holder til i Wien i Østerrike.

Ifølge forretningsutvikler Liana Haugan i Hydrogrid, er verktøyet sammenlignbart med en intelligent autopilot for vannkraftverk, som reagerer i sanntid på endringer i markedet og været. Løsningen støtter hele verdikjeden fra prognose til planlegging og anmelding av kraft. Den tar samtidig hensyn til alle restriksjoner og individuelle rammebetingelser for hvert enkelt anlegg, ifølge Haugan.

Venter inntektsøkning

Bekk og Strøm forventer en inntektsøkning på 8-13 prosent avhengig av fleksibiliteten av anlegget. I tillegg håper de at løsningen er med på å effektivisere driften. Kostnadene knyttet til denne investeringen, ønsker ikke partene å uttale seg om, men Bekk og Strøm forventer at de vil få igjen mer den tekniske løsningen koster. Det må gjøres investeringer på anleggene med blant annet fjernstyring, men det vil variere fra anlegg til anlegg, og kommer an på hvor automatiserte de er. Dermed vil også investeringskostnaden ved hvert anlegg variere noe.

Implementeringen vil skje gradvis etter hvert som anleggene er klare. Først ut er kraftverkene med magasiner og der er allerede implementeringen startet opp ved to av anleggene. Planen er at den nye teknologien skal på plass i alle Bekk og Strøm sine kraftverk.

Fordel å reagere i sanntid

Løsningen hjelper Bekk og Strøm med å integrere en automatisert, profesjonell planlegging- og optimaliseringsprosess som kun de største markedsaktører har tilgang til for tiden. Med tanke på stadig mer kortsiktig handel, økende prissvingninger og ekstreme endringer i været kommer det til å være en stor fordel å kunne reagere i sanntid, ifølge Haugan.

– Bekk og Strøm har en bra portefølje av fleksibel kraft, med forskjellig langtids- og korttidsmagasiner med høy optimaliseringspotensial. Vi er veldig glade for at selskapet har bestemt seg for å satse på digitalisering og automasjon og er åpne for nye løsninger. Vi ser frem til et bra samarbeid, sier Haugan.