De to småkraftverkene ligger i henholdsvis Bardu kommune i Troms og i Sørfold kommune i Nordland.

Småkraft har stilt med kapital for å realisere prosjektene og vil drifte kraftverkene fremover. Norsk Grønnkraft har stått for utbygging. Grunneierne får sin del av verdiskapningen prosjektene vil skape gjennom falleieavtaler.

– Disse 40 GWhene er viktige bidrag i vår vekst mot vårt strategiske mål om 2 TWh fornybar produksjon innen utgangen av 2022, sier Karina Birkelund, direktør for forretningsutvikling i Småkraft, i en pressemelding.