De to småkraftverkene ligger i henholdsvis Bardu kommune i Troms og i Sørfold kommune i Nordland.

Småkraft har stilt med kapital for å realisere prosjektene og vil drifte kraftverkene fremover.