Nylig kom 12 småkraftverk ut på markedet for salg. De 12 småkraftverkene er eid av Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications Aktieselskab – som er et datterselskap av Bekk og Strøm. Det er Pareto Securities som er engasjert som finansiell rådgiver i denne prosessen.

Når Europower spør Bekk og Strøm-sjef Olav Edland om hvorfor de 12 småkraftverkene legges ut for salg, svarer han;

– Når man har finansielle eiere som Bekk og Strøm har, vil man alltid være åpne for å teste markedet og hva som er verdien av vannkraft i det regimet vi har i nå. Det er en restrukturering og er helt naturlig.

På eiersiden er Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communiocations Aktieselskab 60 prosent eid av Bekk og Strøm, mens resten eies av SV Vattenkraft AB.

I pakken som nå markedsføres av Pareto, heter det at med på kjøpet selges også evigvarende fallrettigheter for 11 av de 12 småkraftverkene. For det 12. småkraftverket selges 90 års fall-leie.

– Men er det ikke problematisk å selge fallrettighetene, og det er vel heller ikke så vanlig?

– Nei, du har rett i at det ikke er så vanlig, derfor er dette litt unikt, forklarer Edland.

– Dere er ikke redd for kritikk for at fallrettighetene kan bli solgt ut av landet?

– Er det eid i landet i dag da? Det er jo ikke det. Det er 40 prosent eid av finske eiere og 60 prosent eid av Bekk og Strøm, som igjen blant annet har utenlandske eiere. Disse småkraftverkene har ikke vært i norske hender på mange år. Så dette er egentlig ingen endring.

I porteføljen som nå selges, er det 58 GWh i området NO3, og 22 GWh i NO2.

– Annen situasjon nå

Daglig leder i Småkraftforeninga, Knut Olav Tveit forteller at det er forskjell på fallrettigheter før og nå.

– Disse verkene er gamle kraftverk. For gamle småkraftverk ligger vannfallene inne allerede og er skilt ut for lenge siden. Dette er så lenge siden at det er å anse som handel mellom profesjonelle. Det var helt vanlig den gang. Dermed er det en annen situasjon enn i den moderne småkraften.

Han trekker frem at det er viktig å få med seg at dette har endret seg.

– Sånn gjorde man det før. I dag gjør vi det annerledes. Det som er bygget fra 2000 og frem til i dag er rigget bedre, slik at bonden eier vannfallet og leier det ut. Den moderne småkraften er tuftet på det. Og dagens løsning er bedre. Derfor gir det ingen mening for meg å kritisere dette. Dagens ordning er både Småkraftforeninga og bransjen fornøyd med, sier han.