– Vi opplever at det er så godt som full stopp i behandlingen av småkraftsaker i NVE. Det forventer vi at skal endre seg nå. Stortinget vil ha mer småkraft, NVE har fått mer penger til saksbehandlere og vi er i en bransje hvor det er full fart og voldsom optimisme. Vi har bare ett problem; saksbehandlingstiden.

Knut Olav Tveit i Småkraftforeningen er bekymret for at NVEs «nye» prioriteringer skal føre til at småkraftsaker ikke blir mer prioritert enn de har blitt hittil.