– Vi opplever at det er så godt som full stopp i behandlingen av småkraftsaker i NVE. Det forventer vi at skal endre seg nå. Stortinget vil ha mer småkraft, NVE har fått mer penger til saksbehandlere og vi er i en bransje hvor det er full fart og voldsom optimisme.