Det er snart ett år siden Obos Energi ble solgt til det sveitsiske kapitalforvaltningsselskapet Fontavis. Selskapet skiftet navn til Forte Vannkraft, og Rein Husebø ble ansatt som daglig leder.

Siden den gang har Cloudberry Clean Energy kommet inn på eiersiden i Forte Vannkrafts produksjon med 34 prosent. Forte Vannkraft har i dag 10 kraftverk i drift og seks under bygging. I løpet av svært kort tid vil de trolig foreta en investeringsbeslutning for ytterligere to kraftverk.

– Da vi overtok fra Obos i fjor, var det 24 prosjekter som hadde konsesjon.