Norsk Grønnkraft inngikk i fjor sommer en intensjonsavtale med Tinn Energi om å bistå selskapet med å få realisert Husvollåe kraftverk i Tinn kommune. Nå har partene signert avtale etter at de siste tillatelsene kom på plass.