Norsk Grønnkraft inngikk i fjor sommer en intensjonsavtale med Tinn Energi om å bistå selskapet med å få realisert Husvollåe kraftverk i Tinn kommune. Nå har partene signert avtale etter at de siste tillatelsene kom på plass.

Kraftverket fikk konsesjon allerede i 2013, men har fått utsatt byggefrist til 2023. Nå starter byggingen og kraftverket er ventet å stå klart høsten 2022 og vil da ha en 6 MW peltonturbin som skal gi en årlig kraftproduksjon på 19,2 GWh.

– Vi håper at produksjonen starter høsten 2022 og at produksjonen er i full gang i løpet av året, opplyser Henrik Ebbing, forretningsutvikler i Tinn Energi Eie.