– I hovedsak ønsker vi å bygge kraftverkene. Men vi er også interessert i å drifte og eie kraftverk i de prosjektene det er ønskelig at vi gjør det, sier daglig leder Jon Olav Volden som også er en av gründerne.

Det grønne skiftet gir småkraftboom

Han har tidligere jobbet i Norsk Grønnkraft og har vært med på å bygge en rekke kraftverk.

– Er det marked for nok en aktør på dette feltet?

– Det var dårlig lønnsomhet i en del småkraftverk tidligere.