Hellifossen kraftverk ligger i Bindal kommune i Nordland. Anlegget som eies og drives av Clemens Kraft, har en installert effekt på 8,5 MW og vil produsere i underkant av 29 GWh årlig.

­- I går produserte kraftverket den den første kilowattimen, forteller prosjektleder Magnhild Roe i Clemens Kraft til Europower Energi. Hun var til stede ved oppstarten av kraftverket i Nordland.

Magnhild Roe, prosjektleder i Clemens Kraft. Foto: Mona Adolfsen

Anlegget har en fallhøyde på 126 meter og en rørgate på 1,7 kilometer og det er Energi Teknikk som har levert det elektromekaniske til Hellifossen kraftverk. De inngikk en avtale i april i 2019 om levering av blant annet en vertikal francis turbin.

Den gangen var det ventet at kraftverket skulle settes i drift i andre kvartal 2020, men det er nå altså blitt til første kvartal 2021, nærmere bestemt 17. mars.