Det er Unge Venstre-leder Ane Breivik som har tatt opp grunnrenteskatten med finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Breivik er for tiden vararepresentant på Stortinget.

– Kan regjeringen gjøre en beregning på provenyvirkningene og produksjonsøkningen av å gå fra grunnrentebeskatning av vannkraft med terskelordning til en ordning med bunnfradrag, spør hun.

Grunnrenteskatten slår i dag inn fra 10 MW installert effekt. Har kraftverket større installert effekt enn dette må det betales grunnrenteskatt for hele produksjonen.

Forslag fra utvalg

Det har i ulike sammenhenger blitt påpekt at dagens terskelverdi fører til skattetilpasninger.