Det er Unge Venstre-leder Ane Breivik som har tatt opp grunnrenteskatten med finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Breivik er for tiden vararepresentant på Stortinget.

– Kan regjeringen gjøre en beregning på provenyvirkningene og produksjonsøkningen av å gå fra grunnrentebeskatning av vannkraft med terskelordning til en ordning med bunnfradrag, spør hun.