Det er nå kjent at NVE har avslått en konsesjonssøknad fra Selbu Energiverk. Det Selbu Energiverk søkte om, var å få bygge Kjelstadfossen kraftverk, hvor de skulle utnytte fallet i Garbergselva til kraftproduksjon.