Etter at det ble kjent at Å Energi hadde nedskalert sitt nye kraftverk ved Fennefoss, har det vært rykninger i debatten om hvor grensen for grunnrenteskatten bør gå.

Europower har gått gjennom alle endringsforslagene, og Småkraftforeningen har publisert beregninger om...