Investeringene i fornybar energi har stoppet opp. Til tross for en periode med høye strømpriser, har ikke investeringsbeslutningene for ny kraftproduksjon stått i kø.

Klønete og uforutsigbar skattepolitikk fra regjeringen har fått mye av skylden for at investeringslysten i kraftbransjen har fått seg en kraftig knekk.