– Handlekraft skal til for å få «meir av alt, raskare»

– Energikommisjonen vil ha enorme mengder ny, fornybar kraft på få år. Har regjeringa og byråkratane forstått alvoret, og kva som skal til for å realisera dette, spør Småkraftforeningas Lars Emil Berge.

I tildelingsbrev frå OED til NVE er det lite som samsvarar verken med Hurdalsplattforma eller Energimeldinga om at det skal leggjast betre til rette for småkraft. Me kan difor seia at Stortinget og energikommisjonen vil ha småkraft, men NVE svarar NEI, skriv Lars Emil Berge. Bildet er frå Skjenaldfossen småkraftverk.
I tildelingsbrev frå OED til NVE er det lite som samsvarar verken med Hurdalsplattforma eller Energimeldinga om at det skal leggjast betre til rette for småkraft. Me kan difor seia at Stortinget og energikommisjonen vil ha småkraft, men NVE svarar NEI, skriv Lars Emil Berge. Bildet er frå Skjenaldfossen småkraftverk.Foto: Småkraft / Haakon Barstad
Publisert 29. March 2023, kl. 03.00Oppdatert 29. March 2023, kl. 08.51