TINN: Småkraftverket Husvollåe Kraft, i bygda Atrå i Tinn, utnytter fallet fra elven Husvollåe for å produsere strøm. Like nedenfor kraftverket renner vannet videre inn i Gøyst, som renner ut i Gøystoset, innerst i den nordlige enden av Tinnsjøen.