Mer havvind enn vannkraft fra 2040 er regjeringens ambisjon, men hvor skal Norges kommende havvindparker ligge? Den oppgaven har Olje- og energidepartementet (OED) gitt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I juni ba NVE om innspill til hvilke havområder som bør utredes, både helt nye områder og justering av grenser i havområder som tidligere er pekt på, med frist 15. august.

Flere aktører, inkludert Energi Norge og vindkraftforeningen Norwea, tar til orde for å utvide kapasiteten i begge havvindområdene som ble åpnet i 2021, særlig Sørlige Nordsjø II, som ligger langt ute i havet midt mellom Norge og Danmark.