Mens ny vannkraft i fjor økte den norske produksjonen med knapt 1,3 TWh, er utbyggingstempoet mer enn halvert i år, viser tall fra NVEs vannkraftdatabase.

Til sammen er det 22 prosjekter som har kommet i produksjon i løpet av året. Det er også under halvparten av nivået i fjor.

Nesten alle prosjektene er småkraft, som er definert med en maks ytelse på 10 MW. Bare to av de nye vannkraftprosjektene er større:

  • Smibelg kraftverk i Rødøy kommune i Nordland har en forventet årsproduksjon på 123 GWh.