Kraftutbyggere vil måtte ta mer hensyn til reindrift i kommende kraftutbygginger, mener partner Tormod Ludvik Nilsen i Wikborg Rein, leder av fornybaravdelingen.

Større kompensasjoner til reindriftsaktører, mindre areal til å bygge ut kraftproduksjon på og mer tidkrevende prosesser, er blant endringene Nilsen tror vil tvinge seg fram.

Vindkraftutbyggingen på Fosen er bare ett av flere eksempler på utbygginger hvor det har vært betydelige utfordringer for reindriften, der konsesjonsmyndighetene likevel har gitt konsesjon på bakgrunn av faglige vurderinger fra eksperter og andre.