– Jeg kan ikke gå inn på detaljer. Det pågår feilsøkning, sier atomkraftverkets kommunikasjonssjef Désirée Liljevall til avisa.

Nord Pool sendte ut en markedsmelding (UMM) klokka 11.12 onsdag, med varsel om at stansen skjedde klokka 06.02 onsdag morgen. Markedsmeldingen gir også informasjon om at det var en stopp i en turbin klokka 10.43. Årsaken er ikke kjent. Det er heller ikke kjent hvor lang tid det vil ta før anlegget kan startes opp igjen.

– Det kan jeg ikke si på det nåværende tidspunkt, sier Liljevall.

I markedsmeldingen blir tidspunktet for oppstart anslått til å bli klokka 10.43 torsdag formiddag, men det er høyst usikkert. Selskapet har uansett lovet å komme tilbake med ny informasjon innen det tidspunktet.

Oskarshamn 3 har en kapasitet på 1.400 megawatt.

Artikkelen er oppdatert etter første publisering med riktige tidspunkt fra markedsmeldingen.