Etter en uke med store protester og demonstrasjoner i Oslo inviterte statsministeren reindriftsutøvere fra Fosen til frokost på Statsministerens kontor fredag.

Fosen-aksjonistene protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.

Etter møtet med reineierne ba Støre om å bli trodd på at regjeringen har jobbet med dommen siden den kom – og at de har jobbet med å sørge for at de folkerettighetsforpliktelsene blir etterfulgt.

Og han innrømmet at det er et pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen.

– Det som er situasjonen i dag er at det blir de ikke. Det er et brudd på menneskerettighetene og det kan vi ikke leve med, sa Støre.

Kommer til å bli vanskelige avveininger

Statsministeren sier dommen slår fast at konsesjonen – slik den er gitt – krenker de rettighetene som samene har etter de konsesjonene som skal følges, og at det er et brudd på menneskerettighetene.

– Dommen sier også at man må vurdere avbøtende tiltak for å ikke være i en slik situasjon. Og det er det vi må ha full oppmerksomhet på. Jeg har sagt at jeg utelukker ikke noen tiltak i den sammenhengen.

– Det må vi gjøre på en sånn måte hvor prosessen og det arbeidet blir forstått og akseptert av de som er direkte berørt, sier Støre.

Han sier det kommer til å bli vanskelige avveininger, men at det ikke blir noe bedre om man ikke har en felles oppfatning av hvordan man skal arbeide.

Reindriftssame Terje Haugen var selv til stede på frokosten med Støre. Han sier at man føler at man har kommet et steg videre når man får snakke med ministre og statsministeren. Man føler at det går rett vei, sa Haugen.

Men han var klar på at det var et godt møte, men at han synes ting burde ha skjedd mye tidligere.

– Svikter de igjen, kommer vi tilbake

Samtidig som frokosten ble servert sang Fosen-demonstrantene sine siste vers i Oslo sentrum. Siden 23. februar har samiske aksjonister okkupert og blokkert flere departementer i Oslo. Men fredag setter aktivistene strek foran Slottet under Kongen i statsråd – som er regjeringens øverste beslutningsorgan.

– Det har vært tøffe dager for alle som har aksjonert, og denne saken har revet opp i mange sår. Til nå i denne aksjonen har vi vært spredd utover opptil ti ulike departement, men på siste aksjonsdag skal vi endelig sitte sammen. Regjeringen skal se hvor mange vi er, de skal høre oss rope, og de skal huske den kraften som bor i oss, sier Elle Nystad, leder i NSR-Nuorat.

Artist og aksjonist Ella Marie Hætta Isaksen sier Støres beklagelse ikke stanser rettighetsbruddet, men sier at det betyr at arbeidet med å løse saken kan begynne.

– Den bevegelsen som er vekket i Sápmi er sterk, og hvis regjeringen igjen svikter er vi klare til å komme tilbake, sier Isaksen.