Statnett-sjef Hilde Tonne presenterte fredag formiddag anbefalingene som Statnett nå sender til NVE, hva gjelder hvilke tiltak som bør gjøres i vinter for å unngå rasjonering. Dette kalles SAKS-tiltak, og er beredskapstiltak som settes inn i svært anstrengte kraftsituasjoner, forkortet SAKS.

Sist uke slo Statnett fast at situasjonen fortsatt regnes som «stram», noe som betyr at det er inntil 20 prosent risiko for strømrasjonering på nyåret.

Lave vannmagasiner, trøbbel med kjernekraft i Sverige og usikre importmuligheter er noen av elementene som kan sette leveringssikkerheten på prøve denne vinteren – i hele Norden.