– Vi følger utviklingen av kraftsituasjonen tett, og vurdererfortløpende om det er nødvendig å sette inn tiltak. Det norske kraftsystemet errobust og fleksibelt, og vi er trygge på at folk skal få strøm, selv om viskjønner at mange er bekymret for de høye kraftprisene, sier konserndirektørØivind Rue i Statnett i en pressemelding.

Det