Caroline Østlie, leder av strategisk markedsanalyse i Statkraft, snakket mandag på Produksjonsteknisk konferanse i Trondheim om hvor ny fornybar kraft skal komme fra.

Energikommisjonen fikk kritikk for ikke å være konkrete nok om nettopp dette. Kommisjonen vil ha 40 TWh ny kraft innen 2030, men forklarte i liten grad hvordan det skal skje.

Det korte svaret på oppgaven er ifølge analysene at det er havvind som skal redde kraftoverskuddet. Men den er ikke klar før nærmere 2030.

– Skal vi aldri være i en situasjon der vi har nettoimport av kraft i sum, skulle vi hatt kanskje 15 TWh ny kraft allerede nå, sa Østlie.