Før krigen brøt ut i Ukraina forventet Statkraft en årlig utbygging på 33 gigawatt solenergi i året. Nå forventer de en utbygging på 45-52 GW solenergi i året frem mot 2050 i sin nye lavutslippsanalyse for 2022.

Til sammenligning ble det bygget ut 26 GW i rekordåret 2021.

I lavutslippscenariet vil solkraft bli verdens største kilde til kraftproduksjon i 2035. Det har Statkraft spådd tidligere også, det som er nytt er takten i utbyggingen.

7-8 ganger høyere energipriser

For sjuende året på rad har Statkrafts analytikere laget en omfattende analyse av det globale energimarkedet frem mot 2050.