Før krigen brøt ut i Ukraina forventet Statkraft en årlig utbygging på 33 gigawatt solenergi i året. Nå forventer de en utbygging på 45-52 GW solenergi i året frem mot 2050 i sin nye lavutslippsanalyse for 2022.