Nye tall for strømproduksjonen i EU viser at det er store endringer i energimiksen så langt i år.

  • Produksjonen har falt med 5,5 prosent, eller nesten 70 TWh, først og fremst fordi kundene sparer på strømmen.