Ifølge det finske selskapet TVO har idriftsettelsen av Olkiluoto 3-reaktoren blitt utsatt igjen og produksjonen er nå planlagt å starte i februar 2022. Brensel skal inn i reaktoren i mars neste år, mens oppkoblingen på nettet skal skje i oktober samme år.